ارزش سنگ؛ لزوم استفاده درست از سنگ های تزئینی

ارزش سنگ؛ لزوم استفاده درست از سنگ های تزئینی

455
0
  • اگر فقط یک قطعه سنگ بر اثر استفاده نادرست هدر رود مانند آن است که در یک لحظه یک میلیون سال از عمر تکه ای از زمین نابود شود.
  • اگر فقط یک قطعه سنگ بر اثر استفاده نادرست هدر رود مانند آن است در یک لحظه هزاران درخت قطع شود.
  • اگر فقط روزانه فقط یک متر مربع سنگ بر اثر استفاده نادرست هدر رود مانند آن است که سالانه ۳۶ هزار لیتر بنزین هدر رود .
  • اگر فقط روزانه یک متر مربع سنگ براثر استفاده نادرست هدر رود سالانه ۳۶ میلیون تومان از دست می رود.
  • اگر فقط یک مربع سنگ بر اثر استفاده نادرست هدر رود سالانه ۵۰۰ نفر ساعت کار هدر رفته است.
۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

نه + ده =